Podkožní tuk? Gainer je v tom nevinně.

Crash Weight Gain - Weider

V dnešním článku se zaměříme na jeden z nejpoužívanějších doplňků výživy. Je jím gainer, přípravek sloužící zejména k přibrání tělesné hmotnosti. Ačkoliv jsme se mu již věnovali v minulosti, zaměříme se tentokrát na jinou problematiku spojenou s jeho užíváním, kterou je možnost zvýšené tvorby podkožního tuku.

 

Budujeme svaly

Budování svalů je většinou dlouhodobý proces vyžadující trpělivost a soustavnost. I zde ale platí, že čeho je moc, toho je příliš. Dlouhodobé úsilí postavené na adekvátní stravě a odpovídajícím tréninku by vždy mělo přinášet pozitivní výsledky, tedy nikoliv frustraci a marné tápání. Pokud jsou v jídelníčku zastoupeny makroživiny, strava je přiměřeně kaloricky bohatá a neschází ani zelenina a ovoce včetně dostatku vlákniny, vitamínů a minerálů, pak je na místě se ptát, zda nelze něco vylepšit. Pokud je trénink skutečně správně sestavený a odpočinek dostatečný, je to právě jídelníček, kde lze provést možné úpravy především ve smyslu navýšení kalorického příjmu.

Nejlépe je začínat od základu, kdy strava při požadavku na budování svalové hmoty měla být postavená na různých zdrojích živočišných i rostlinných bílkovin, komplexních sacharidů, relativně malého množství tuku a již zmíněných mikronutrientů. Takovým způsobem lze dosáhnout co nejlepších výsledků ve smyslu jak budování svalové hmoty, tak zachování její kvality. To však platí pouze v ideálním případě. Daleko běžnější je nutnost navýšení kalorického příjmu, a to paradoxně nikoliv zvýšenou konzumací již dostatečného množství bílkovin, ale především prostřednictvím příjmu relativně většího podílu živočišných tuků (tučnější kousky hovězího masa, plnotučné mléčné výrobky) a zejména sacharidů, kdy jejich příjem jednak navýšíme a současně záměrně část celkového množství nahradíme sacharidy jednoduchými. Tak dojde k další podpoře přirozeného vyplavování vlastních hormonů, k navýšení celkové denní kalorické hodnoty a současně i ke zlepšení regenerace a míry připravenosti k dalšímu tréninku.

 

Se stagnací mohou pomoci extra kalorie 

Pokud takový postup nezabere, je následujícím stupněm další přidávání kalorií. Potraviny jako jsou ořechy, med či olivový olej se sice nehodí ve zvýšeném množství do jídelníčku těch, kteří se snaží o redukci hmotnosti, nicméně u obtížně přibírajících jedinců může jít o doslova průlomovou strategii a řešení, jak se výkonnostně konečně pohnout z místa a překonat stagnaci. Paradoxně přitom tito obtížně přibírající cvičenci nebudou získávat nadměrné zásoby tuku, ale díky jejich přirozeně rychlému metabolismu dokážou konečně získat nové kilogramy svalové hmoty. Pokud bude v takovém případě určitou část nově nabyté hmotnosti tvořit tuk, pak jen v omezené a přirozené míře.

Na principu přidávání kalorií nejen prostřednictvím jednoduchých sacharidů pracuje i vysoce výživný gainer. Ten přitom kromě jiného nabízí nejen kalorie v podobě jednoduchých a komplexních sacharidů, ale i kvalitní bílkoviny nutné pro regeneraci, ochranu a budování nové svalové hmoty. Jedná se o koncentrovanou kalorickou směs, záměrně však sestavenou tak, aby poskytovala vše, co potřebují zejména svaly štíhlých a obtížně přibírajících cvičenců k tomu, aby jejich tělo díky tvrdému tréninku nejen regenerovalo, ale současně během odpočinkové periody i rostlo.

 

Gainer a podkožní tuk?

To, že gainer umí vyrobit nejen pěkné svaly, ale za určitých okolností i podkožní tuk, je všeobecně známá věc. Pokud se tak děje, je třeba hledat příčinu. V úvahu by měly přicházet především tyto možnosti.

Kalorie a jejich příjem s ohledem na denní dobu

Objemové období se nezřídka může stát a také se stává synonymem pro nekontrolované přejídání. Dbá se přitom nejen na obvyklé zdroje sacharidů a bílkovin, ale v některých případech i na sycení těla kaloriemi pocházejícími z prokazatelně nezdravých a nevhodných potravin, jako jsou příliš tučná jídla a sladkosti. Společně s tím není výjimkou jakási „uvolněná morálka“, kdy se ve jménu objemu konzumuje cokoliv v jakoukoliv dobu. Pokud se taková strava doplňuje gainerem, je nakonec otázkou, zda příčinou tukem zastřených tělesných partií není spíše dietní chybování.

Málo intenzivní tréninky

Jakkoliv se to může zdát zvláštní, někteří lidé jednoduše nedokážou dát do cvičení dostatek potřebného úsilí. Malá intenzita a doslova násilné přejídání se a popíjení gaineru však může způsobit, že se část jednoduchých sacharidů skutečně ve formě podkožního tuku uloží. Trénink, do kterého nedáme srdce a vášeň, nám k velkým svalům nepomůže. Užívání sacharidového koktejlu totiž funguje a přináší odpovídající výsledky jen v případě, pokud se v posilovně pomyslně dotkneme vlastních limitů. Nejde přitom o totální zničení, které je ve své absolutní podobě nejenom v podstatě nerealizovatelné a bylo by z hlediska budování svalové hmoty i kontraproduktivní, ale o cílené mentální nasazení, jehož výsledkem je tvrdá práce s relativně malým počtem sérií a opakování. Cviky jako jsou zejména těžké dřepy, přítahy v předklonu a benchpress dokážou vyčerpat poměrně velké zásoby svalového glykogenu a způsobit, že se již ke konci tréninku či velmi krátce po jeho skončení dostaví intenzivní pocit hladu. Ani jednoduché sacharidy doplněné formou vhodného koktejlu v tuto chvíli nevadí a riziko vytváření tukových zásob je tak zejména u štíhlých a mladých cvičenců v podstatě žádné či jen minimální.

Role somatotypu

Na gainerech nebývá uvedeno, pro jaký somatotyp jsou určeny. I když z většiny textů vyplývá, že cílem přípravku je přinést pokroky obtížně nabírajícím jedincům, sáhne po tomto doplňku výživy v podstatě každý, kdo svaly podle svých představ nepřibírá. Snadno tak gainer může začít užívat cvičenec, který se nejenom málo snaží v posilovně, ale současně vykazuje přirozené sklony k ukládání podkožního tuku.

Věk uživatele

S přibývajícím věkem se zpomaluje metabolismus. Člověk již většinou není tolik aktivní, jako býval kdysi, méně si nakládá i v posilovně. I nadále je možné užívat gainer, který však v tomto období slouží spíše jako prostředek svaly udržující, než budující, protože ve věku 40+ je další přirozený zisk svalové hmoty po předchozích mnoha letech tréninku jen velmi obtížný.  Gainer tedy může být i nadále součástí jídelníčku, přesto to s jeho příjmem s ohledem na výslednou formu není nutné přehánět.

 

Jaký gainer tedy zvolit?

Přípravky určené k nabírání tělesné hmotnosti se liší nejen kvalitou použitých surovin, ale i procentuálním podílem dvou hlavních složek, tedy bílkovin a sacharidů (viz. Výběr kvalitního gaineru část I. a část II.). Zatímco bílkoviny se používají jak v objemovém i redukčním období, sacharidy si svoje příznivce také najdou, ale jen za určitých okolností. Při redukci tuku je jejich množství nejen eliminováno, cyklováno či zařazováno podle denní doby, ale citlivě se přihlíží i k druhu této makroživiny, která je v tomto případě využívána nejvíce ve své komplexní formě. Naopak v objemovém období nacházejí sacharidy využití v daleko širší míře, kdy se ke slovu dostávají jejich často poměrně velká množství, a to i v pozdně odpoledních hodinách.

Navzdory většinou téměř vždy zbytečným obavám z nárůstu podkožního tuku a jakéhosi přesvědčení, že jednoduchá forma v nich použitých sacharidů může být nahrazena zdravější a kvalitnější formou sacharidů komplexních, jsou gainery s úspěchem používány již dlouhé desítky let. Složení těchto přípravků je zcela záměrné, a to z toho důvodu, že jsou primárně určeny jedincům, jejichž svaly zatvrzele odmítají reagovat odpovídajícím svalovým růstem. Právě z toho důvodu je v mnoha případech důležité použití oněch „nezdravých“ a „nekvalitních“ zdrojů jednodušších forem sacharidů, které dokonale fungují jako mocný startér svalového růstu. Komplexní sacharidy mají ze sportovního hlediska stejně důležité uplatnění, jako ty jednoduché. Je však důležité vědět, kdy a jak je použít tak, aby výsledek byl co nejlepší a splnil nadšená očekávání. Jednoduchá forma sacharidů může být zejména v nadbytečném množství pro někoho zkázou, zatímco pro jiného může představovat neskutečně cenný stavební materiál.

Gainer buduje svaly, dodává energii, zvyšuje svalovou sílu a pomáhá s regenerací, to je praxí ověřený fakt. V dnešní době bývá navíc složení oproti minulosti mnohem kvalitnější a sofistikovanější, a to v případě jakékoliv varianty Nejedná se však o žádný kouzelný výrobek, takže se svaly neobjeví samy od sebe pouze díky jeho užívání. Je potřeba si opatřit nejen kvalitní přípravek, ale především správný typ. Ne každý je totiž vhodný pro každého v případě zařazování maximálních denních doporučených dávek. Všichni máme jinou skladbu jídelníčku, rozdílně trénujeme, lišíme se somatotypem, věkem i rychlostí metabolismu. Právě proto existuje více typů gainerů, které se vzájemně odlišují. S přihlédnutím k somatotypu a jiným faktorům je s ohledem na výslednou formu nutné volit také velikost dávky a jejich počet během dne včetně času, kdy přípravek užíváme.

 

Gainer - několik pravidel pro stravování při budování svalové hmoty

-          Jezte pestrou stravu a budujte tak svaly přirozeně naturální cestou. Bílkoviny čerpejte z rozličných zdrojů, sacharidy konzumujte převážně v komplexní formě.

-          Pokud se vám nedaří přibírat, přidejte nejen komplexní, ale i jednoduché sacharidy a celkově zvyšte denní kalorický příjem.

-          Pokud potřebujete více kalorií, zařaďte ke stravě gainer. Zvažte přitom více faktorů, jako je váš věk, sklon k ukládání tuku a další. Štíhlí a mladší jedinci budou obecně profitovat s přípravkem obsahujícím větší množství jednoduchých sacharidů, zatímco jedinci se sklony k ukládání tuku a starší cvičenci by měli volit spíše doplněk obsahující vyšší množství bílkovin a komplexní formu sacharidů.

-          Pokud se bojíte o formu, jděte více na jistotu a gainer s jednoduchými sacharidy zařazujte pouze po tréninku a v dopoledních hodinách dne, který následuje po tréninkovém dni. V ostatní dny používejte naopak přípravek obsahující vyšší množství bílkovin a komplexní sacharidy.

-          Začněte s nižším dávkováním a pozorujte změny. Pokud se neděje nic, zvyšte příjem na maximum doporučené výrobcem. Pokud nabíráte tuk, snižte dávky a monitorujte váš jídelníček. Skutečně se stravujete relativně čistě a nezacházíte do kalorických excesů? Pamatujte na to, že s konzumací čehokoliv, tedy nejen určité potraviny či gaineru, můžete v případě potřeby kdykoliv přestat.

 

Gainer je v tom nevinně

Neviňte tedy gainer, pokud se vám na bocích a břiše usazuje nežádoucí množství tukové tkáně. Pravděpodobně bude stačit jen malá změna k tomu, aby se vaše úsilí přetavilo do očekávaných výsledků. Radujte se docela obyčejně z možnosti toho, že můžete přijít do obchodu s doplňky výživy a (nejen) tento přípravek si pořídit.

A také nezapomeňte snít a nikdy se nevzdávejte svého cíle. Ve svých představách si přitom můžete nejen vizualizovat podobu vašeho nového těla, ale i nespočet příběhů těch, kteří dávno před vámi v průběhu řady uplynulých desetiletí prožívali podobné pocity beznaděje, když se jim nedařilo za žádnou cenu přibrat. A na jejich vděčnost, když se to kombinací tréninku, stravy a doplňků výživy konečně podařilo. Gainer je stálice na trhu s doplňky výživy a jen těžko zmizí v propadlišti dějin, protože právě dějiny jej nekompromisně prověřily. Gainer je tady i dnes a bude vám pomocníkem na cestě k tomu, aby vaše vize pomohl proměnit v realitu. To není žádný marketingový slogan. Stačí jen správný výběr. Pokud tento přípravek budete používat chytře, přinese vám jeho užívání přesně takové výsledky, jaké očekáváte.

Text: Karel Šedivý

Autor článku

Karel Šedivý Odborné články, konzultace, poradenství, trenér I. třídy, absolvent Trenérské školy FTVS Univerzity Karlovy v Praze

Trenér I. třídy se specializací kulturistika (absolvent Trenérské školy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze), absolvent Trenérské školy Petra Stacha, autor čtyř publikací, tištěných článků a téměř tisícovky příspěvků a reportáží uveřejněných na internetových stránkách vydavatelství Svět kulturistiky

Společnost Goldfitness s.r.o. je výhradním distributorem značky WEIDER pro Českou republiku!
Možnosti platby - zajišťuje: PayU
Dobírka Hotově Převodem Kartou Česká spořitelna Raifka Komerční banka FIO mBank GE Money Sberbank Mobito
Přepnout na plnou verzi webu.